Lista aktualności Lista aktualności

„Trzy oblicza Jezioraka”

Czy woda zmienia krajobraz ?

W sobotę 7 października odbyło sie drugie spotkanie z cyklu "Trzy oblicza Jezioraka". To wspólne przedsięwzięcie Portu Śródlądowego w Iławie, Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich oraz Nadleśnictwa Iława, organizowane jest w ramach obchodzonego po raz drugi w Polsce „Dnia Krajobrazu”. Inicjatywa ma na celu promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu oraz uświadomienie, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń.

Pierwszym punktem wyprawy było jezioro Gardzień Mały, gdzie prezentowano obiekt małej retencji wykonany w ramach programu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” realizowanych w wielu jednostach Lasów Państwowych. Podczas spotkania poruszono temat zmieniającego się krajobrazu, który jest wynikiem budowy progu piętrzącego ze ścianką szczelną i groblą oporową na rzece Osa, wypływającej z jeziora Gardzień Mały. Bogumił Sobotka – pracownik Nadleśnictwa Iława mnożył pozytywne skutki zatrzymywania wody w zbiornikach powyżej progu piętrzącego: zwiększanie różnorodności biologicznej otaczających ekosystemów, stwarzanie środowiska życia dla wielu gatunków zwierząt wodno - błotnych, zwiększanie witalności siedlisk leśnych w rejonach wykonanej małej retencji oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania pożarów w okolicach zbiorników.

 

Zapraszamy na ostatnią wycieczkę z cyklu, w sobotę 14 października, odbędzie się wyjazd do Gubławek, skąd rozpościera się widok na Zatokę Kraga. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc  zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Porcie Śródlądowym oraz pod numerem telefonu 602 744 083.

Drugim punktem wyjazdu stał się Sarnówek, blisko 40 osobowa grupa poruszała się szlakiem Maxa Toeppena, historyka i etnografa, który badał dzieje Prus, w tym okoliczne tereny. Ciekawostki związane z historią tych terenów przybliżał Pan Michał Młotek – popularyzator i odkrywca historii regionu. Sobotnia wycieczka wiodła uczestników po iławskich lasach, aż do jednego z najwyższych wzniesień na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, które znajduje się w okolicach Sarnówka. Mijane zjawiska przyrodnicze oraz zmieniający sie krajobraz były komentowane prze Panią Alinę Rodziewicz pracownika Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.