Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja Iławski Biskupin

Iławski Biskupin – relikt osady obronnej z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Iława stał się tematem konferencji zorganizowanej 12-13 kwietnia 2018r. w Ośrodku TVP w Sarnówku k/Iławy. Organizatorzy, czyli Nadleśnictwo Iława, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, skupili przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, ludzi świata nauki, archeologów i regionalistów. Program wystąpień został zbudowany wokół rozważań o możliwościach przywrócenia do pamięci zbiorowej istotnej pamiątki przeszłości z okolicy Starzykowa. Wyjątkowy charakter tego stanowiska archeologicznego odkryto podczas budowy drogi w 1929 r., jego badaniem zajął się kwidzyński archeolog Waldemar Heym. Potocznie obiekt zwany jest „Iławskim Biskupinem”, nazwa podnosi rangę tej wybitnej pamiątki przeszłości, porównując ją z powszechnie znaną w Polsce pozostałością po osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie. Grono prelegentów konferencyjnych jak i zaproszonych gości po części wykładowej przeprowadziło ożywioną dyskusję, podczas której padło wiele cennych konkluzji dotyczących prób zaangażowania społecznego różnych środowisk i instytucji, które byłyby skłonne do współpracy międzysektorowej poprzez aktywność związaną z dziedzictwem kulturowym.

Środki na powstanie muzeum są bardzo ograniczone natomiast, będę wspierał takie inicjatywy, ponieważ zawsze wierzyłem w małe ojczyzny i w to, że w małych społecznościach rozpoczynają się wielkie rzeczy - powiedział Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Drugi dzień upłynął na podróży studyjnej, podczas której zwiedzano nie tylko relikt osady w Starzykowie, ale i inne atrakcyjne obiekty historyczne położone w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa Iława. Odwiedzono również pozostałości po osadzie Solniki znajdującej się na terenie nadleśnictwa Susz. Jednym z najciekawszych wniosków pokonferencyjnych jest pomysł powstania muzeum, jednostki organizacyjnej, która kompleksowo zajęłaby się obiektami historycznymi z regionu, również Iławskim Biskupinem.