Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja Iławski Biskupin

Iławski Biskupin – relikt osady obronnej z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Iława stał się tematem konferencji zorganizowanej 12-13 kwietnia 2018r. w Ośrodku TVP w Sarnówku k/Iławy. Organizatorzy, czyli Nadleśnictwo Iława, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, skupili przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, ludzi świata nauki, archeologów i regionalistów. Program wystąpień został zbudowany wokół rozważań o możliwościach przywrócenia do pamięci zbiorowej istotnej pamiątki przeszłości z okolicy Starzykowa. Wyjątkowy charakter tego stanowiska archeologicznego odkryto podczas budowy drogi w 1929 r., jego badaniem zajął się kwidzyński archeolog Waldemar Heym. Potocznie obiekt zwany jest „Iławskim Biskupinem”, nazwa podnosi rangę tej wybitnej pamiątki przeszłości, porównując ją z powszechnie znaną w Polsce pozostałością po osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie. Grono prelegentów konferencyjnych oraz zaproszonych gości po części wykładowej przeprowadziło ożywioną dyskusję, podczas której padło wiele cennych konkluzji dotyczących prób zaangażowania społecznego różnych środowisk i instytucji, które byłyby skłonne do współpracy międzysektorowej poprzez aktywność związaną z dziedzictwem kulturowym. Drugi dzień upłynął na wyjeździe studyjnym, podczas którego zwiedzano nie tylko relikt osady w Starzykowie, ale i inne obiekty historyczne położone w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa Iława, które na co dzień ukryte są w leśnych ostępach. Na terenie Iławskiego Biskupina odsłonięto głaz – poświęcony pamięci Waldemara Heyma odkrywcy tego obiektu. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Susz odwiedzono również pozostałości po osadzie Solniki znajdującej się na terenie tego nadleśnictwa.

Środki na powstanie muzeum są bardzo ograniczone natomiast, będzie wspierał takie inicjatywy, ponieważ zawsze wierzył w małe ojczyzny i w to, że w małych społecznościach rozpoczynają się wielkie rzeczy- powiedział Barton Dariusz, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Całej Konferencji towarzyszyło przekonanie, że nie należy budować tu kolejnej rekonstrukcji. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie możliwości nowych technologii cyfrowych (np. wizualizacji) w celu lepszego udostępnienia tego miejsca zwiedzającym.

Przy tej okazji podniesiono również potrzebę ewentualnego powstania muzeum w Iławie, o co zabiegają lokalni regionaliści i pasjonaci historii.

Najważniejszym jednak przesłaniem była próba wykorzystania potencjału Iławskiego Biskupina w celu zbudowania wspólnych więzi lokalnej społeczności, samorządów, organizacji i innych zainteresowanych grup czy środowisk. Czy to się uda – czas pokaże.